مسوولیت کاراز مهار فساد اداری به امرالله صالح واگذار شد

مسوولیت کاراز مهار فساد اداری به امرالله صالح واگذار شد

به گزارش خبرگزاری ندای آگاه، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری امروز (دوشنبه، 26 عقرب) در صفحه فسبوکش نوشت: " جلالتماب محترم رییس جمهور افغانستان هدایت دادند که تیم شش و نیم، بخاطر تطبیق موثر میثاق امنیتی، مهار فساد اداری را نیز در کابل شامل اجندا و کار خود بسازند".

به گفته آقای صالح، عنقریب برنامه منظم جمع آوری اطلاعات، در هماهنگی با نهادهای ذیدخل و ذیصلاح را تنظیم و برای مبارزه با فساد اداری تصمیم خواهیم گرفت.

پیش از این سیگار یا اداره بازرسی ایالات متحده امریکا برای افغانستان با نشر گزارشی گفته بود که دولت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری و مهار زورمندان عملکرد موثر نداشته و تنها در حد ورق بازی و جلسات می باشد.

در ادامه گزارش شش و نیم نوشته شده است: "امنیت ملی افتخار دیگر آفرید و اینکه طرح پوشش کوچه به کوچه را به مرحله اجرایی آوردند و چنانچه وعده شده بود این طرح با سرعت صدبرابر بیشتر از گذشته تطبیق خواهد گردید. طرح اتکا به مردم دارد. مطابق به قانون اساسی مردم محور همه امور اند".

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، از چند هفته به این طرف، مسئولیت رسیدگی به بحران امنیتی کابل را بر عهده گرفت، آقای صالح گفته بود که کابل را همانند کف دستش می شناسد و جرایم جنایی را در کابل به زودی به صفر خواهد رساند.

همچنان آقای صالح گفته است، دو مرکز تدریس دینی در منطقه بگرامی که زیر پوشش مدرسه درین آواخر تبلیغ برای طالب میکردند و سرنخ شان به استخارات همسایه میرسد واضح و مستقیم هشداریه صادر گردید که لیست تمام طلب العلم خود را به نهاد های مشخص دولت افغانستان شریک سازند زیرا گزارشات زیادی وجود دارد که دشمن میخواهد از محراب و نام مقدس مسجد برای اخفا و پنهان سازی اعمال ابلیس گونه ای خود استفاده نمایند.

این در حالیست با وجود تلاش های تیم شش و نیم، هنوز کابل گواه رویداد های خونین و چندین حمله هدفمند بوده است. با این حال شهروندان کابل امیدوار اند که طرح امنیتی امرالله صالح جنبه نمایشی نداشته و جامع عمل به خود گیرد.