بخش ها : سیاسی

تقابل قدرت‌های بزرگ؛ آینده طالبان، مقاومت و جغرافیای افغانستان...

در روزهای اخیر تحرکات تازه‎ای هم در میان تحریک طالبان و حامیان آنها و هم در بین مخالفین و مقاومت‎گران در حال شکل‎گیری است. ممکن است...

کچالو فروش بهتر از وطن فروش؛ احساسات در مقابل منطق

در روزهای اخیر، صحبت‎های حشمت غنی احمدزی واکنش‎های متفاوتی را میان مردم در رسانه‎های اجتماعی و رسانه‎‌های همگانی به همراه داشته است....

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here