امر الله صالح: موتر های دست پاکستان مصادره و به قیمت آهن کهنه فروخته می شود

امر الله صالح: موتر های دست پاکستان مصادره و به قیمت آهن کهنه فروخته می شود
شبکه های اجتماعی

امر الله صالح معاون اول رئیس جمهور در جلسه 6 و نیم صبح امروز گفته است که برای موتر های دست پاکستان سند امنیتی توزیع می شود، سندی که حیثیت خط راه داری را برای یک مدت محدود که تا اکنون مشخص نشده است دارد و در معیاد های یک ساله و شش ماه تمدید خواهد شد، قیمت این سند بزودی توسط یک هیئت مختلط تعین می گردد.

در ادامه گفته شده است که این سند راه، هیچ نوع رسمیت در نزد ترافیک کابل ندارد و صرف هویت مالک موتر های دست پاکستان را به خاطر مسایل امنیتی مشخص می سازد.

بر بنیاد فیصله 6 و نیم صبح امروز قرار است این برنامه یک شنبه هفته پیش رو آغاز گردد.

در گزارش جلسه 6 و نیم آمده است که، پس از پایان ضرب العجل که هفته آینده مشخص خواهد شد موتر های دست پاکستان نخست مصادره شده و سپس به قیمت آهن کهنه فروخته شود.

این تصمیم در حالی اتخاذ می گردد که شهروندان کشور هر روز در پی حادثات ترافیکی جان های شان را از دست می دهند.

پیش از این نیز در جلسه 6 و نیم صبح فیصله گردیده بود که برای موتر های بدون سند( یک کلید ) سند توزیع گردد.

امر الله صالح روز گذشته در واکنش به انتقاد ها از جلسات 6 و نیم گفت: کوچک ترین دست آورد جلسات شش و نیم صبح ثبت هژده هزار موتر بی سند و آوردن چهارصد میلون افغانی به خزانه دولت است.